Växande för individer och par hos VitaVera

Rum för psykosyntes hos VitaVeraHos VitaVera har vi mottagning för individer och par utifrån Psykosyntes och Imago relationsterapi. Terapier kan vara kortare eller längre, beroende på din/er situation och önskan. Livet kan vara utmanande emellanåt, och de allra flesta teman i livet går att arbeta med utifrån psykosyntes, och när det gäller relationer är det Imago som är mitt verktyg och förhållningssätt.

Imago relationsterapi skapades av amerikanen Harville Hendrix och har spridit sig över världen så att det nu finns Imagoterapeuter i många länder. I imagoterapi söker vi efter behoven bakom reaktionerna i de vanligaste konflikterna som paret kommer in med i terapin. Vi undersöker de behov från barndomen som man omedvetet försöker få uppfyllda i kärleksrelationen, och arbetar med hur paret kan hjälpa varandra att läka och växa. I imagoterapi sitter paret mitt emot varandra, och terapeuten ger stöd för att paret verkligen ska kunna lyssna på varandra på djupet, och nå ökad förståelse för varandra.
Läs mer om Imago Relationsterapi

Psykosyntes brukar kallas en psykologi med själ. Metoderna och förhållningssätten i psykosyntes skapades av italienaren Roberto Assagioli. Man skulle också kunna kalla Psykosyntes en psykologi med Vilja - eftersom Assagioli menade att viljan är psykets mest centrala funktion. Han delade upp viljan i tre olika aspekter - den starka, skickliga och goda viljan. I psykosyntesterapi utforskar vi de olika aspekterna av viljan inom oss som ett sätt att nå djupare självkännedom. Roberto Assagioli talade även om "Det lägre, respektive det högre omedvetna" - det omedvetna inom oss är mer än vår historia, menade han. Där ryms även vår potential, fantasi, kreativitet och andlighet. Att gå i psykosyntesterapi innebär därför att vi tittar bakåt, utforskar och vår historia, för att sedan kunna gå framåt och leva vår potential mer fullt ut. Psykosyntes inkluderar såväl kognitiva metoder som bearbetande av känslor och en medvetenhet om kroppen. Man brukar säga att man i terapin arbetar med tanke, känslor och kropp.

Som en del av den så kallade Transpersonella Psykologitraditionen arbetar vi utifrån grundsynen att vi alla är mer än en personlighet; vår personlighet är verktyget genom vilket vårt högre syfte kan komma till uttryck. En del i terapin kan vara att utforska vad det högre syftet med mitt liv är - ofta är det kopplat till en djup längtan som kan vara diffus men som kan bli tydlig genom terapin.

Diplomerad Psykosyntesterapeut
Jag som är terapeut här på VitaVera heter Anne-Li Thor. Jag är utbildad vid PsykosyntesAkademin i Stockholm. Det är en 4-årig utbildning där man under tredje året börjar arbeta med klienter under handledning. För att bli diplomerad krävs, förutom själva utbildningen, 200 klienttimmar, ett stort antal timmar egenterapi och skriftliga arbeten som fördjupning av utbildningen. Under hösten 2019 certifierades jag i Imago Relationship Therapy. Jag går regelbundet i handledning, är försäkrad och har tystnadsplikt. Som klient är man alltid anonym i handledningen. Mina handledare är erfarna terapeuter/psykologer med djup kännedom om Psykosyntes respektive Imago.

Psykosyntesutbildningen
Även om min utbildning på Psykosyntesakademin har haft fokus på psykosyntes, har element från såväl den psykodynamiska skolan som KBT genomsyrat utbildningen. Varje år fördjupade vi oss i gestaltterapi, och vi har studerat psykopatologi ur ett psykoanalytiskt perspektiv samt utforskat manualen för psykiatriska diagnoser, DSM-IV. Att vara Diplomerad innebär inte att vara Legitimerad - vilket innebär att det finns en viss begränsning i vem som kan gå i terapi hos mig. Jag gör en bedömning vid vårt första möte, och det kan förekomma att jag hänvisar klienter vidare till psykiatrin eller privatpraktiserande legitimerade terapeuter.

Vill du börja i Psykosyntesterapi?
När du kontaktar mig beskriver du varför du söker terapi och vi bokar in en första tid. Ditt första möte hos mig är kostnadsfritt om du efter första mötet börjar i terapi hos mig. I annat fall debiterar jag 50% av normal timtaxa för det första mötet. Det går också bra att ta det först mötet via videosamtal. Under det mötet tittar vi på vad du har för behov i terapin, jag ställer frågor om dig och du får en känsla av om jag känns rätt som din terapeut. Sessionerna är 60 min och du kommer till våra lokaler i Midsommarkransen, Nybodagatan 1. Skulle du av olika skäl ha svårt att ta dig hit, eller bor långt härifrån men ändå vill jobba med mig kan vi mötas online via videosamtal. Vi provar oss fram för att se vad som känns rätt för dig.

Det finns många olika inriktningar på psykoterapi, och det kan vara svårt att välja vad som ska kännas rätt. Studier visar emellertid att det som gör skillnad och är till hjälp i första hand är relationen som uppstår mellan terapeut och klient - och i andra hand den inriktning terapin har. Därför är det viktigare att terapeuten och du känns "rätt" tillsammans än att metoden är på ett visst sätt.

Själsliga sår uppstår så ofta i relationer - inte minst de tidiga relationerna med våra närmaste vårdnadshavare under uppväxten. Därmed är min utgångspunkt också att såren kan läka i relation - i terapin - och terapirummet kan vara en plats där man "tränar" sig på en ny upplevelse, som man sedan kan ta med sig ut i livet.

Jag tar emot nya klienter. Varmt välkommen!
Anne-Li Thor, Diplomerad Psykosynteterapeut PsA, Cert. Imagoterapeut

Vill du veta mer?
Kontakta mig via mejl: anneli@vitavera.se
När butiken är öppen når du mig på telefon: 08-681 90 99

Lär här för information om Psykosyntes och Roberto Assagioli

Här hittar du mer information om Imago Relationsterapi.

Spara