2014-09-04

Näringsmineralerna är väldigt viktiga för ett liv i hälsa och balans. Magnesiumbrist är mycket vanligt och inte helt lätt att korrigera enbart med kosten. En kombination av kost, orala tillskott och magnesiumterapi via huden ger bästa resultat i form av till exempel mer avslappnade muskler, bättre sömn och lugnare sinne. Magnesium brukar kallas för "den lugnande mineralen" och i denna bok får du veta mer om varför magnesium är en så viktig mineral - inte minst för ditt hjärta!

    Varor som nämns i nyheten