Helhetsdag!

En dag för hela din hälsa, där vi använder verktyg från Psykosyntesen såväl som pratar kost, näring, dansar och gör ett yogapass tillsammans.

Febuari.