Biofood

Biofood har levererat ekologisk och nyttig mat till Sverige i många år och här är ett urval ur deras gigantiska sortiment. De importerar och distribuerar en mängd varumärken förutom de produkter som säljs i det egna namnet, som alltid står för ekologiskt, ekocertifierat, god kvalitet, kunskap och omsorg om naturen.